لیست مراکز گامانایف/سایبرنایف استان تهران

    لیست مراکز گامانایف/سایبرنایف استان تهران

ردیف نام مرکز نوع تخصص تلفن شهر آدرس
1 مركز گامانايف مرکز جراحي محدود و تصويربرداري پزشکي 22902512-16 تهران خ وحيد دستگردي (ظفر) - جنب بيمارستان كودكان حضرت علي اصغر (ع) - پلاك 195