لیست مراکز رادیوتراپی استان تهران

    لیست مراکز رادیوتراپی استان تهران

ردیف نام مرکز نوع تخصص تلفن شهر آدرس
1 راديوتراپي پارسا پيشرو درمان(راديوتراپي بيمارستان پارس) - 88985888 تهران تهران-بلوار کشاورز-راديوتراپي بيمارستان پارس
2 كلينيك راديوتراپي انكولوژي اميد تهران راديوتراپي 66563216 تهران بزرگراه چمران جنوب- نرسيده به باقرخان- نبش شمالي خيابان کاج- شماره 36